Utazási kedvezményTörvényi változás | 2012.01.31.

A fogyatékossági támogatásban és emelt összegű családi pótlékban részesülő személyeket jelen pillanatban nem érinti az utazási kedvezmény elvonása!

Az Országgyűlés tavaly elfogadta a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről szóló és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényt, amely átalakítja a különböző ellátásokat és az azokhoz kapcsolódó kedvezmények rendszerét is.

A jelenleg érvényes szabályozás alapján a nem öregségi nyugdíjasoknak (az öregségi nyugdíjba beleértve a saját jogú öregségi nyugdíjjal azonos elbírálás alá eső ellátásokat és a hozzátartozói nyugellátásokat is) március 31-én lejár a nyugdíjas bérletre jogosító "nyugdíjasok utazási utalványa". (4. § (1) A „Nyugdíjasok utazási utalványa” alapján évente 16 alkalommal az 1. mellékletben meghatározott kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a 65. életévét be nem töltött:

a) saját jogú nyugellátásban, illetve azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személy [1997. évi LXXX. törvény 4. §-ának f) pontja], munkaképtelenségi járadékban, növelt összegű öregségi járadékban, növelt összegű munkaképtelenségi járadékban részesülő személy (a továbbiakban együtt: saját jogú nyugdíjas), valamint a hozzátartozói nyugellátásban [1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése], özvegyi járadékban, növelt összegű özvegyi járadékban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy,

b) külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,

c) nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,

d) gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy.)

Az utalvány hiányában a BKV Zrt. már nem állíthatja ki nekik a nyugdíjas bérletigazolványt, és nem fogadhatja el e nélkül a nyugdíjas bérletszelvényt.

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007 (IV. 25.) számú Kormányrendeletben meghatározott – súlyos fogyatékosság okán járó – utazási kedvezményeket azonban nem érinti ez a változás. Tehát azok a fogyatékos személyeket, akik a kormányrendelet 8.§-nak c) és d) pontja alapján magasabb összegű családi pótlékban, illetve fogyatékossági támogatásban részesülnek nem érinti ez a változás! Ők a már megszokott "MÁK igazolásokkal" továbbra is jogosultak kedvezményes utazásra.

Forrás: ÉFOÉSZ