Állásajánlatok megváltozott munkaképességűeknek
további állásajánlatok »

Álláskeresőknek

A munka világa Téged is vár!

Nem a hiányzó, hanem a meglévő képességekre kell a hangsúlyt helyezniHonlapunk azért jött létre, hogy segítse a megváltozott munkaképességű munkavállalók, fogyatékossággal élő személyek nyílt munkaerő-piaci integrációját. Információkat nyújtunk a leendő munkavállalók számára, hogyan is érdemes munkát keresni, milyen lehetőségek vannak számunkra, ill. kik azok a cégek, egyesületek vagy bármilyen civil szervezetek, akik segítséget tudnak nyújtani ebben a folyamatban.

Egyre több Magyarországon az olyan cég, ami nyitott arra, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalókat fogadjon, a mi honlapunkon lehetőségük van hirdetni és megtalálni a megfelelő munkavállalót. Ehhez csupán az kell, hogy a munkavállalók regisztrálják magukat és minél több olyan hirdetésre jelentkezzenek, ami megfelelő számukra, tehát megfelelő helyen van és olyan munka, amit szívesen végeznének.

Fontos emlékeznünk rá, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalókra ugyanúgy szüksége van a munkaerő-piacnak, ugyanúgy értékes emberek és ugyanúgy képesek hasznos munkát végezni, mint ép társaik. Ezt szem előtt tartva érdemes minél gyakrabban jelentkezni és nem elcsüggedni, hiszen jön a következő hirdetés, a következő lehetőség, ami lehet, hogy pont az Önnek legmegfelelőbb!

2010. január 1-től a 25 főnél több alkalmazottat foglalkoztató munkaadóknak rehabilitációs hozzájárulásként befizetendő adót az állam radikálisan megemelte (jelenleg a mindenkori minimálbér 9-szerese/év). Ezt akkor kell egy cégnek befizetnie, ha 20 főnként nincs az állományában 1-1 megváltozott munkaképességű alkalmazott. Ez az anyagi kötelezettség önmagában is jelentős motiváció, hogy a cégek valóban alkalmazzanak ilyen munkatársakat. Továbbá egyre nagyobb jelentősége van egy vállalat életében a társadalmi felelősségvállalásnak, segítésnek és az önkéntes segítő feladatok szervezésének, elvállalásának.

A Rehabilitációs kártyával még akár további kedvezmények is igénybe vehetőek munkáltatók számára.

A foglalkoztatás szempontjából fontos lehet, hogy a munkavállaló biztosan megváltozott munkaképességűnek minősüljön.

Ki számít megváltozott munkaképességűnek a kvóta teljesítése szempontjából?

A kvóta teljesítésének szempontjából megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt,

- akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű
- aki legalább 40% egészségkárosodással rendelkezik;
- akinek a munkaképesség csökkenése legalább 50%;
- aki fogyatékossági támogatásban vagy
- aki vakok személyi járadékában részesül,

és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a négy órát eléri.

Figyelem! A beszámítás a megváltozott munkaképességet igazoló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás időbeli hatálya alatt lehetséges.

Fontos! Az előjegyzett felülvizsgálati időpont nem lejárat, a jelenlegi gyakorlat szerint a soros felülvizsgálat hónapokat, lehet, hogy egy évet csúszik, ezalatt a korábbi igazolás tulajdonosa egészségkárosodásának mértékét teljes értékűen igazolja.

Forrás: ÁFSZ

A minősítési rendszer, és az ellátások típusainak változásai

Soros felülvizsgálatra várók vagy lejáró ellátás esetén

Új igénylő esetén

 

Az ellátások ismeretének és az ezekhez kapcsolódó keresetkorlátnak a foglalkoztatás szempontjából óriási jelentősége van, ugyanis az ellátásban részesülő emberek a munkavégzés mellett is folyósítható ellátásukat semmiképpen sem szeretnék elveszíteni biztonságérzetük megőrzése érdekében. A sokak számára ismerős munkaidőkorlátot (max. 7 óra – rokkantsági nyugdíj) először teljesen megszüntették, majd 2013-tól ismét visszaállítják (rehabilitációs ellátás – heti 20 óra).

A 2012-es év elején bevezetett új ellátások melletti munkavégzésre egyértelmű a szabályozás, megszüntetve ezzel a korábban heterogén szabályok kuszaságát. Ugyanakkor a korábban kifejtett ellátásbeli változások és – az elvileg – a 2013-as év végéig tartó felülvizsgálatok a foglalkoztatás ezen aspektusában nehezítik meg leginkább a munkaadók dolgát, ugyanis a bonyolult rendszerben nem könnyű kiigazodni: egymás mellett élnek az új – rehabilitációs és rokkantsági – ellátások és a csupán átnevezett, de felülvizsgálattal még meg nem erősített, átmeneti jellegű ellátások, amelyekre másféle (a régi) keresetkorlát vonatkozik.

Az ellátások melleti kereset korlátok:

Ellátás

Korlát

Rokkantsági ellátás

3 hónap átlagában a minimálbér 150%-át meghaladó jövedelem – ez 2017-ben: br. 191.250 Ft

Rehabilitációs ellátás

3 hónap átlagában a minimálbér 150%-át meghaladó jövedelem – ez 2017-ben: br. 191.250 Ft

Fogyatékossági támogatás

Nincs

Rokkantsági járadék

Nincs

Nagykorú személy családi pótléka (1998. évi LXXXIV. tv.) (Cstv.)

Keresőtevékenység esetén a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, ameddig rendszeres jövedelemmel rendelkezik

 


Azon munkavállalók, akik megállapított rehabilitációs járadékban vagy olyan rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülnek, amelyet nem 2012-es, vagy azt követő felülvizsgálatot követően állapítottak meg, a keresetkorlát alatti jövedelem mellett vállalhatnak úgy munkát, hogy jövedelmük mellett az ellátásuk is megmarad.

A korlát lényege: a megváltozott munkaképességű személy jövedelme nem haladhatja meg az ellátásához rendelt jövedelemkorlátot. A korlátozás minden, nyugdíjjárulék fizetés alapjául szolgáló Magyarországon és az Európai Unióban, valamint az EGT országaiban szerzett bruttó bevételre kiterjed (a cafetéria nem számít bele).
Amennyiben bizonytalanság övezi a keresetkorlát összegének meghatározását, ajánljuk a felvételre kerülő személynek, hogy keresse meg a területileg illetékes Rehabilitációs Szakigazgatási Szervet vagy Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságot, ahol készséggel kinyomtatnak az ügyfél számára egy állásfoglalást a rá vonatkozó keresetkorlátról.

Forrás: FRTT