KÖZLEMÉNY Rehabilitációs kártyát igénylő személyek és munkáltatóik részéreTörvényi változás | 2012.02.20.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 116. §-a a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvényt (a továbbiakban: Pftv.) – a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával, illetve a Rehabilitációs kártyára való jogosultsággal összefüggően az alábbi rendelkezést tartalmazza.

Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint
a)
foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy
b)
tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, illetőleg az is, aki
c)
2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült vagy
d)
rehabilitációs járadékban részesül.
[Pftv. 16/A. § (1)-(2) bekezdés]

Rehabilitációs kártya kiadására irányuló kérelmet tehát nem csak azok a 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült személyek terjeszthetnek elő, akik ellátása 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként kerül folyósításra – és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött központi levélben erről tájékoztatást kaptak –, hanem a rehabilitációs járadékos személyek és a 2012. január 1-jétől rokkantsági ellátásban részesülők közül azok is, akik 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesültek.

A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságához kell benyújtani.

Felhívjuk az érintettek, valamint a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató munkáltatók figyelmét arra, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 48. § (5) bekezdése alapján – a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött központi levélben foglaltaktól eltérően – a munkaadó az őt az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel terhelő számított adóból adókedvezményt vehet igénybe, melynek mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (2012-ben 2 x 93 0000 Ft = 186 000 Ft) 27 százaléka.

Tovább az eredeti cikkre

Forrás: ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG