Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának munkaerő-piaci prognózisaHír | 2016.07.06.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése érdekében, a 74/2015. (III.30.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés n) pontja alapján munkaerő-piaci előrejelzést készít a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának területén. A prognózis célja, hogy a Hivatal felmérje a megváltozott munkaképességű személyekre irányuló aktuális, és rövid távú munkaerő-piaci keresletet, feltárja a nyílt munkaerő-piacon működő munkaadók megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására irányuló foglalkoztatási hajlandóságát, a foglalkoztatás vélt és valós akadályozó tényezőit és a lehetséges munkaerő-piaci beavatkozási pontokat.

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának területén az előttünk álló időszak nagy lehetőségeket tartogathat magában, mert a most induló Uniós projektek mellett a rehabilitációs hozzájárulás összegének jövő évi emelkedése és az általános munkaerő-piaci túlkereslet is támogatja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának bővülését.

A munkaerő-piaci előrejelzés érdekében elvégzett - jelen felmérés eredményeire támaszkodó - kutatás keretében országos szinten megismerhetővé válnak a munkaadók igényei, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos aggályai, véleménye, a foglalkoztatás akadályai, a szükséges munkaerő-piaci fejlesztések lehetséges körei és irányai. Ezen információk birtokában a Hivatal a munkaerő-piac területi igényeinek megfelelően a piac valós igényeihez igazodóan, szakmailag megalapozottabban tud segítséget nyújtani az ügyfélkör fejlesztéséhez, a támogató programok megvalósításához.

A prognózis elkészítése különösen fontos a most induló és tervezés alatt álló Európai Uniós forrásból megvalósuló foglalkozási rehabilitációs munkaerő-piaci programok szakmailag megalapozott végrehajtása és hatékony forrásfelhasználása szempontjából. Kiemelt jelentőségű, hogy a munkaerő-piaci előrejelzési rendszer eredményei megalapozzák az EFOP-1.1.1-15, illetve a VEKOP-7.1.3-15 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projektek célzott, potenciális munkaadóknak biztosított szolgáltatási / tanácsadási tevékenységét, valamint a munkaerő-piaci szükségleteknek megfelelően működtetett kereslet-vezérelt képzési modelljét, feltárva a megváltozott munkaképességű személyek hiányszakmáit és a munkaadók által keresett szakképzettséget, illetve preferált munkaköröket. A prognózis eredményeként azonosításra kerülnek a munkaerő-piac igényei alapján látható potenciális foglalkoztatási irányok, valamint ezek alapján meghatározhatóak a kereslethez igazodó képzési célok és a szükséges munkaerő-piaci beavatkozási lehetőségek a megváltozott munkaképességű személyek hatékony munkaerő-piaci integrációja érdekében.

Tisztelettel kérjük, hogy szíveskedjenek a kérdőívet a szervezetük véleménye, álláspontja alapján kitölteni, hogy az Önök szervezetének megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos véleményét, terveit megismerhessük.

A kérdőív az alábbi linken érhető el:   http://goo.gl/zrKDki

A kérdőív kitöltésére rendelkezésre álló időszak kezdete 2016. június 26-tól 2016. július 8-ig tart. A kérdőív kitöltése önkéntes alapon történik, és maximum 15 percet vesz igénybe.

A kérdőívvel kapcsolatban felmerült kérdéseiket Rózsás Zsófia (rozsaszs@nrszh.hu) és Mérei Zsófia (merei.zsofia@efop111.nrszh.hu) munkatársaink e-mail címére küldjék meg. A teljes kérdőív PDF formátumban letölthető az alábbi linkről: https://goo.gl/NNL0QP   

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

Rehabilitációs Szakmafejlesztési Főosztály