Fogyatékossággal élő hallgatók a felsőoktatásban | 2016.06.16.

Fogyatékossággal élő hallgatóknak járó támogatások, kedvezmények a felsőoktatásban a felvételi eljárás során vagy a hallgatói jogviszony alatt (támogatások a felsőoktatási intézményekben, jogok és kötelességek, kollégiumi ellátás).


A MEOSZ kiemelten foglalkozik a mozgáskorlátozott hallgatók felsőoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésével. A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény kimondja, hogy „a részes államok biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő személyek hátrányos megkülönböztetés nélkül és másokkal azonos alapon férnek hozzá az általános felsőfokú oktatáshoz, a szakképzéshez, felnőttoktatáshoz és élethosszig tartó tanuláshoz. E célból biztosítják az ésszerű alkalmazkodást a fogyatékossággal élő személyek számára.” (24. cikk 5.).

Jelen tájékoztatóban összefoglalták a fogyatékossággal élő hallgatókat érintő legfontosabb támogatásokat, továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy a 2016 szeptemberében kezdődő tanévre szóló kollégiumi jelentkezések néhány felsőoktatási intézmény esetén már júniusban lezárulnak, így az érintett mozgáskorlátozott hallgatóknak javasolják, hogy minél előbb vegyék fel a kapcsolatot az adott intézmény fogyatékosügyi koordinátorával.

A felvételi eljárás során

A felsőoktatási felvételi eljárás lebonyolítása során az Oktatási Hivatalnak és a felsőoktatási intézményeknek biztosítaniuk kell a fogyatékos jelentkező számára a felvételi eljárásban való részvétel feltételeit.

Fogyatékossággal élő jelentkezőnek (hallgatónak) az minősül, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A fogyatékossággal élő jelentkező (hallgató) fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát az alábbi szakvéleménnyel kell igazolnia:

Ha a fogyatékosság a középfokú tanulmányok ideje alatt

  • fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai, illetve az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a fogyatékossága megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható,
  • nem állt fenn, illetve fogyatékosságra tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült, a fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható. Az eljárás az illetékes kormányhivatalnál kezdeményezhető.

A fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint amelyek a közoktatásról, illetve a köznevelésről szóló jogszabályok alapján megillették. Ezen túlmenően, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a felsőoktatásba jelentkező fogyatékossággal élő személyt 40 többletpont is megilleti.


TOVÁBB A TELJES CIKKRE

FORRÁS: WWW.REHABPORTAL.HU