A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tájékoztatója a rehabilitációs hozzájárulás 2013-as szabályairólHír | Törvényi változás | 2013.01.29.

Január 23-án megjelent a Nemzeti Foglalkoztatási szolgálat tájékoztatója a munka.hu honlapon a rehabilitációs hozzájárulás 2013-as évre vonatkozó szabályairól. A rehabilitáció hozzájárulás főbb paraméterei (összege, a kvóta mértéke, statisztikai létszám számítási módja, stb.) nem változtak, azonban a hozzájárulás kiváltására feljogosító munkavállalói kör az átmeneti jogszabályok kivezetése miatt kissé szűkül.

A legfontosabb változások:

A súlyos hallássérültnek, értelmi fogyatékosnak, valamint súlyos mozgáskorlátozottnak minősülő, össz-szervezeti minősítéssel nem rendelkező, és fogyatékossági támogatásban nem részesülő személy 2013. január 1-től nem tekinthető a foglalkoztatási kötelezettség tekintetében megváltozott munkaképességűnek.

Az Mmtv. 38. § (2) bekezdés alapján lehetőség van azonban arra, hogy az érintettek hatósági bizonyítványt kérjenek egészségi állapotukról. A kérelmet az illetékes megyei kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervénél (RSZSZ) kell benyújtani. Ha a hatósági bizonyítvány legfeljebb 60% egészségi állapotot igazol, a fogyatékos munkavállaló továbbra is figyelembe vehető a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésében. 

Az átmeneti szabályok kivezetése miatt bonyolódik, hogy ki számít a rehabilitációs hozzájárulás kiváltása szempontjából megváltozott munkaképességűnek:

A fő szabály nem változott:

Az Mmtv. 23. és 24. §-ainak alkalmazásában, a kvóta teljesítésének szempontjából megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt,

a)     akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (Mmtv.    2. § (1) bekezdés);

b)      aki legalább 40% egészségkárosodással rendelkezik;

c)      akinek a munkaképesség csökkenése legalább 50%;

d)      aki fogyatékossági támogatásban vagy

e)      vakok személyi járadékában részesülés,

és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a négy órát eléri. 

A beszámítás a megváltozott munkaképességet igazoló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás időbeli hatálya alatt lehetséges.

Ugyanakkor: Az előjegyzett felülvizsgálati időpont nem lejárat, a jelenlegi gyakorlat szerint a soros felülvizsgálat hónapokat, lehet, hogy egy évet csúszik, ezalatt a korábbi igazolás tulajdonosa egészségkárosodásának mértékét teljes értékűen igazolja.

Tovább a teljes cikkre

Forrás: FRTT